Articles

Volume 44, Number 6, 747-891, November 2020
 • Dong In Choi, Young Sil Lee, Kwan Han Yoon , Soo Wan Kim, and Doo Han Ha
  최동인 · 이영실 · 윤관한 · 김수완 · 하두한
 • 2020; 44(6): 747-752
 • Yongju Kim, Hyeok Jun Yoon, Sang Yeon Lee, Jong Hyeok Lee, Seong Bak Moon,Jeong Min Nam, Kyongho Jung, and Jeong Jae Wie
  김용주 · 윤혁준 · 이상연 · 이종혁 · 문성박 · 남정민 · 정경호 · 위정재
 • 2020; 44(6): 776-783
 • Chanhyuk Um, Dohyun Jung, Seung Yong Yu, Sang Sun Lee, Hyun Wook Lee, Pyoung-Chan Lee, Youn Ki Ko, Sun Kyoung Jeoung, and Jin Uk Ha
  엄찬혁 · 정도현 · 유승용 · 이상선 · 이현욱 · 이평찬 · 고윤기 · 정선경 · 하진욱
 • 2020; 44(6): 798-803
 • Liu Lian, Duan Haitao , Jia Dan, Tu Jiesong, Zhan Shengpeng, Li Yinhua, Luo Xiaoshuang, Zhan Wen, Xiong Wei, and Li Jian
 • 2020; 44(6): 827-834
 • Sang Bin Shin, Dahye Lee, Gisuk Heo, and Jung Yun Do
  신상빈 ∙ 이다혜 ∙ 허기석 ∙ 도정윤
 • 2020; 44(6): 854-860
 • Tao Zhang, Seung-Jun Lee, Yong Hwan Yoo, Kyu-Hwan Park, and Ho-Jong Kang
  장타오 · 이승준 · 유용환 · 박규환 · 강호종
 • 2020; 44(6): 891-891