Articles

Volume 46, Number 5, 543-708, September 2022
 • Minki Jo, Yunjae Jang, Eunhye Lee, Sooan Shin, and Ho-Jong Kang
  조민기 · 장윤재 · 이은혜 · 신수안 · 강호종
 • 2022; 46(5): 551-558
 • Yingying Wang, Bin Yang , Liangyong He, Yuqing Yang, Nuo Zhang, Yang Wang, Zhiqiang Shi, Yuchao Ke, Lifen Su, Jiasheng Qian, Ru Xia, and Tao Jiang
 • 2022; 46(5): 566-576
 • Yao Chenyu, Jia Dan, Wan Changxin, Li Jian, Zhan Shengpeng, Yang Tian, Qi Xiaowen, Liu Changxin, and Duan Haitao
 • 2022; 46(5): 591-600
 • Eun Jin Jang, Jun Seok Kim, Dong Joon Moon, Yeo Seong Yoon, Mee Hye Oh, and Youn Cheol Kim
  장은진 · 김준석 · 문동준 · 윤여성 · 오미혜 · 김연철
 • 2022; 46(5): 601-607
 • Byoung-Min Lee , Ha Eun Shim , Yeong Heum Yeon, You Ree Nam, Moonsik Chae, Jae Ho Kim, Dae-Hee Lim, and Hui-Jeong Gwon
  이병민 · 심하은 · 연영흠 · 남유리 · 채문식 · 김재호 · 임대희 · 권희정
 • 2022; 46(5): 621-626
 • Soomi Kwon, Tao Zhang, Yunjae Jang, Minho Jung, Eunhye Lee, and Ho-Jong Kang
  권수미 · 장타오 · 장윤재 · 정민호 · 이은혜 · 강호종
 • 2022; 46(5): 661-670
 • Seo Jin Kim , Sung Tae Jang , Kyoung G. Lee, and Bong Gill Choi
  김서진 · 장성태 · 이경균 · 최봉길
 • 2022; 46(5): 695-700